Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Afhængig oprindelse

ChizenChizen

Afhængig oprindelse (nidanas) beskriver den tidlige buddhismes bud, på en kæde af indbyrdes afhængige elementer for vores eksistens.

I Pali kanon (den ældste sammenhængende overlevering fra den historiske Buddha) beskrives den på forskellige abstraktionsniveauer, fra meget simpel til meget dybdegående.

I vesten vil vi gerne have alt forklaret og beskrevet i detaljer og enhver højere uddannet vil oftest ønske beviser for enhver påstand. Det taler for den dybdegående beskrivelse. Men ethvert bevis gælder kun så længe grundlaget holder; enhver videnskab er kun gældende, indtil nye forskningsresultater viser noget andet.

Jeg vil derfor anbefale at undersøge den afhængige oprindelse på den buddhistiske måde – via meditation. Analyser hvert led og lad dit sind føle rigtigheden, som den giver mening for dig. Det betyder ikke, at du kan producere en sandhed, -sandheden er der allerede, du skal bare finde frem til den, ved at lade forståelsen bygge op efter meditationer.

Afhængig oprindelse er en opsplitning af vores tanker, følelser, hvordan de opstår og hvordan vi reagerer på dem. Der er i alt 12 led i kæden og selv om jeg nævner dem i en bestemt rækkefølge, er der ingen start eller ende. De 12 led er endvidere underopdelt i tidligere, nuværende og fremtidige liv.

De 12 led i kæden af afhængig oprindelse er:

Tidligere liv:

1. Udvidenhed, idet vi ikke kender tingenes sande tilstand eller sindets sande natur.

2. Karma, handling på baggrund af vores uvidenhed gennem krop, tale og sind.

Nuværende liv:

3. Bevidsthed, som fodfæstes og opstår på baggrund af vores handlinger udtrykt gennem krop, tale og sind.

4. Krop og sind, som virkeliggøres på baggrund af vores genererede bevidsthed.

5. De 6 sanser opleves: synssans, høresans, lugtesans, smagssans, følesans og sindet. Kroppen og sindet er basis for sanserne.

6. Kontakt ved mødet med objekt og sanseorgan. F.eks. en lugt opstår ikke uden et objekt (som lugter). En eller flere af de seks sanser møder således en ting, menneske eller andet objekt.

7. Følelse, som kan være positiv, negativ eller neutral. Vi vurderer på dette tidspunkt ikke følelsen, men stempler den blot som god, dårlig eller ingen af delene.

8. Begær opstår ud fra følelsen. Vi vil have mere af det gode og mindre af det dårlige.

9. Tilknytning til det gode og afvisning af det dårlige opstår. Dette er en handling på selve begæret.

10. Tilblivelse. Ud fra tilknytningen og sindets ophobning af følelser og begær, opstår eksistens af kroppen i form af et foster.

Næste liv:

11. Fødsel af kroppen.

12. Livets lidelser bedst kendetegnet gennem alderdom og sygdom – hvorefter kæden starter forfra.

Således opleves livets hjul igen og igen og igen – indtil hvad buddhismen kalder oplysning: bruddet af kæden for den afhængige oprindelse.