Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


De 5 skandhas – en anderledes selvopfattelse

ChizenChizen

Hvad er det, som vi kalder et “jeg” ? Jeg’et er ikke eksisterende og en forkert selvopfattelse. Dette er den buddhistiske opfattelse og filosofi.

I stedet beskrives den individuelle oplevelse af os selv gennem fem livsbestanddele (skandhas). Vi finder her:

Form

Form beskrives som den fysiske sammensætning af livet både uden for og inden i vores krop. I buddhismen beskrives disse som; jord, luft, ild og vand. Kroppens knogler og andre faste dele kan f.eks. beskrives som jord (hård fast form), kroppens flydende dele (spyt, blod etc.) kan beskrives som vand, åndedrættet som luft og kroppens varme og energi som ild.

Form omfatter endvidere vores sanser: synssansen, høresansen, lugtesansen og smagssansen. I buddhismen medtages sindet også som en sans.

Følelse

Følelsen er reaktionen på sanseindtrykket. Denne bestanddel vil undersøge sanseindtrykkene, men kun konkludere om følelsen er positiv, negativ eller neutral; intet andet. Da form også omfatter kroppen og sindet, analyseres opståede følelser (f.eks. smerter og mentale forestillinger) også ud fra disse.

Opfattelse

Opfattelsen fortolker objekter skabt gennem form og følelse, bevidst og ubevidst, gennem koordinering af sanseindtrykkene. Ofte skal der flere sanseindtryk (f.eks. både smag og duft), til at du genkender en ting. Opfattelsen er netop genkendelsen af ting. Når opfattelsen klassificerer objekter, opstår der en forståelse – men også misforståelse af, hvorledes tingene er.

Skelnen

Vores skelnen tager udgangspunkt i vores vaner, holdninger, meninger og oplevelser. Ved at betragte omgivelserne dannes en baggrund, for at kunne bedømme fænomener som gode eller dårlige. Denne skelnen er i høj grad præget af vores bevidste og ubevidste historie og dermed karma.

Bevidsthed

Bevidstheden er bestanddelen, som kan skelne et fra noget andet. Bevidstheden skabes ud fra de ovenstående livsbestanddele, men understøtter ligeledes disse. Når bevidstheden præger de øvrige bestandele, opstår opfattelsen af et selv.

Dele af bevidstheden skifter hele tiden, mens andre dele er mere stabile. Dette giver en opfattelse af personlighed.

Når filosofien om de fem skandhas opleves som rigtige, oplever man også, at alt er flygtigt og at intet er vedvarende, hvilket også kaldes tomhed. Dette er en meget vigtig observation, da vi, gennem opdragelse og påvirkning af medmennesker, er trænet til at knytte os til ideer og formodninger. Ved at forstå tomheden i ting (alt er forgængeligt), oplever vi langt færre problemer i livet, da vi ikke i så stor stil, behøver at tilstræbe f.eks. at købe ting eller på anden vis mætte vores grådighed.