Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Buddhist på dødslejet

ChizenChizen

Din død

Er din tid kommet og skal dit liv ende, er der en række ting, du kan gøre for at hjælpe dig selv til en så god genfødsel som mulig.

Først og fremmest gælder det om at holde sindet i ro. Din sindstilstand har stor indflydelse på, hvor genfødslen kommer til at finde sted. Den letteste måde at sikre sindsro, er ved at være forberedt på døden. Kommer den som en overraskelse, kan det være svært at forholde sig roligt og sindet vil være som høje bølger. Du skal dernæst møde alt, hvad der sker i dødsprocessen åbenhjertet.

Sindet kan eventuelt beroliges ved gennem chant (enten selv, sammen med en ordineret eller ved at den ordinerede chanter alene, hvis andet ikke er muligt). Hjerte Sutraen kan være et godt bud, kayhogyo4da den historisk set, er kendt for at hjælpe folk til oplysning. Det kan derfor være en god ide at lære den inden dødsøjeblikket. Læs den fra tid til anden – ikke kun med henblik på en senere død, men også pga. dens indsigt i tomhed og forståelsen af tomhed.

Hvis det er muligt, så tag tilflugt med en ordineret munk eller præst, som i denne situation vil være en slags repræsentant for Buddha – eller rettere en repræsentant for oplysningen.

Erkend og udtryk anger for tidligere handlinger. Formålet skal ikke forveksles med det fra andre religioner, hvor man angrer for at mildne en eventuel skaber. I stedet angrer vi enhver form for begær, vrede og uvidenhed med det formål at undgå at handlingerne gentages i et kommende liv; ved at angre og erkende en handling, er man mere tilbøjelig til ikke at gentage den. Tag de buddhistiske forskrifter med samme intention.

Har du en praksis, som kan udføres på dødslejet (f.eks. en meditation), så udfør denne og lad døden indtræffe. Du kan i modsat fald chante et mantra, f.eks. de afsluttende linjer i Hjertesutraen:

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

Du er nu beredt og kan ikke møde døden bedre!

Om at hjælpe ved andres død

Om at hjælpe andre med dødsøjeblikket…

Du kan som buddhist hjælpe en anden med dødsøjeblikket, selv om du ikke er munk eller ordineret præst. Det er meget op til kultur og tradition for hvad der udføres, men du kan gennemgående hjælpe efter nedenstående opskrift:

Først og fremmest skal du kun hjælpe en person, som ønsker denne buddhistiske hjælp. Uanset om personen er buddhist eller ej, må du ikke bringe uro i den døendes sind, som let kan ske, hvis den døende ikke ønsker buddhismen på dette tidspunkt i livet. Respekter altid et ønske om at være alene af samme grund.

Sørg for en værdig og rolig atmosfære ved den døende. Sæt gerne et lille alter op med en buddhafigur og stearinlys. Sørg for at der ikke er tumult og larm omkring den døende. Forsøg at gøre døden smuk.

Snak altid direkte til den døende og mind om at døden ikke er uretfærdig, men uundgåelig. Dette kan hjælpe med bringe ro i sindet hos den døende.

Forestil dig, at vores bevisthed ikke er afhængigt af et normalt liv, og som vane, går ud fra at vores krop er i live. Når man opdager at dette ikke er tilfældet, påvirker det sindet ret kraftigt. Derfor; når døden indtræffer, fortæller man igen og igen, direkte og personligt, at han/hun er død. Hørelsen er det sidste, som forlader kroppen efter døden, så hvis den døende af samme grund ikke opdager, at døden er indtruffet, kan det give et unødigt chok og skabe uro i sindet.

Chant for den døende, i en tid efter at personen er død, for at hjælpe med en god genfødsel og for at hjælpe med at opbygge sindsro.