Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Den ottefoldige vej

ChizenChizen

Den Ottefoldige Vej kan beskrives som den praktisering, der understøtter teorien om de fire ædle Sandheder. Den er sammensat af:

Alle otte dele er ligeværdige, og lige vigtige, i en komplet buddhistisk praktisering. Man kan se dem som punkter på et hjul; hvis der er ‘bump’ på hjulet, bliver rejsen mindre behagelig.

Det er en god ide at betragte de otte punkter som mål i sig selv, snarere end som midler til at nå et højere mål. Der er tale om otte forskellige fokuspunkter, områder i ens liv, som kan gøres hele, komplette eller fuldkomne, hvorfor man netop taler om ‘Ret’.

Ret syn

Ret syn knytter sig til de fire ædle Sandheder. Det handler simpelthen om at se, det der er, i stedet for at forestille sig det, man godt kunne tænke sig / frygter der er. Man kan også sige, at læren om de Fire Ædle Sandheder åbner vores øjne, mens den Ottefoldige Vej træner dem.

Ret tanke

Ret tanke henviser til vores bevæggrunde, intentioner, vores attitude til livet. Vi tillader vores tanker at skabe så megen smerte og utilfredshed i vores liv, fordi vi narrer os selv til at tro, at lykken røgelse2ligger i at have de ting (forhold, oplevelser) vi begærer, og overser, at når vores begær opfyldes, opstår der straks et nyt – vi vedligeholder, med vores tanker, en cyklus af begær og midlertidig tilfredsstillelse, som aldrig vil give os en fornemmelse af frihed. Det er i vores tanker, at vi nærer buddhismens tre gifte; dumhed, vrede og grådighed. Hvis vi ønsker at befri os selv fra deres indflydelse på vores lykkefølelse, må vi overvåge vores tanker. Gør det til en vane at spørge dig selv “Er du sikker?” Typisk er vi så meget i vores tankers vold, at vi ikke engang stopper op og overvejer, om det, vi modtager, rent faktisk er brugbar information om verden. Prøv f.eks. at stille dig selv spørgsmålet, før du reagerer med frygt og vrede overfor den afskyelige, farlige tarantel, der truer dig. Måske er det en nyttig hus-edderkop, som hjælper med at holde fluerne væk – og i øvrigt er ganske harmløs for mennesker?? Tilsammen knytter ret syn og ret tanke sig til visdom i den trefoldige træning.

Ret tale

Ret tale handler i bund og grund om at tale, som man tænker (her forudsætter jeg, at man allerede praktiserer ret tanke). Mere specifikt kan man sige, at det handler om at overvåge sin mund, så der ikke pludselig kommer uhensigtsmæssigheder ud af den, som eksempelvis sladder, bagtalelse, løgn, hårde ord eller deciderede profaniteter.

Ret handling

Ret handling minder os om, at nok er vi frie til at gøre, præcis som vi vil, men vi bliver aldrig frie for at stå til ansvar for vores handlinger. Vi skaber karma, eller fremtidige årsager, for os selv, med alle vores tanker, ord og handlinger. Det er her, forskrifterne fra ‘moral-delen’ af den trefoldige træning kommer ind, og både ret tale, ret handling og det næste trin, ret levevej henviser da også til moral.

Ret levevej

Ret levevej handler om, at vores praktisering skal dække hele vores liv, også vores arbejdsliv. Det nytter ikke, at vi forsøger at praktisere ret syn, tanke, tale og handling, hvis vi samtidig er beskæftiget med f.eks. våben-, narkotika-, eller menneskehandel.

Ret indsats

Ret indsats er en indikation af at dovenskab, om så den er af fysisk, mental eller spirituel beskaffenhed, ikke fører til noget godt, men også at det er vigtigt, at vi holder os vores mål for øje. Som Forest Gump siger: “Hvis ikke man ved, hvor man skal hen, så kommer man det nok heller ikke.”

Ret sindsnærvær

Ret sindsnærvær er vores værktøj til at holde os selv på ret kurs. Hvis vi er konstant sindsnærværende i forhold til vores krop, følelser, tanker og omgivelser, er vi rigtig godt i gang! Et godt udgangspunkt kunne være, at være fuldkommen til stede i alt hvad vi foretager os. Når vi børster tænder, så er det dét, vi gør. Så føler vi tandbørsten i munden, smager tandpastaen, mærker fornemmelsen i munden, i hånden (som holder tandbørsten), i hele kroppen. Når vi har lært ret sindsnærvær, er livet både nemmere og sjovere. Hvis vi hele tiden er nærværende, går vi aldrig glip af en dejlig oplevelse og vi bliver ikke suget ind i et ‘Fortvivlelsens Net’, fordi vores følelser eller tanker har spillet os et puds – for vi har opdaget det, længe før det sker.

Ret koncentration

Ret koncentration handler, i hvert fald på en måde, også om tanker – vi skal jo have noget at koncentrere os om. Men prøv at forestille dig denne koncentration som en åben, ubesværet modtagelighed, hvor der ikke er nogen tanke, ikke nogen tænkning, og ikke nogen der tænker. Det er altså, som udgangspunkt, koncentration uden fokuspunkt. Sindsnærvær og koncentration går hånd i hånd på den måde, at koncentration er vores linse, mens sindsnærvær er det, der lægger noget under linsen. De udgør da også, sammen med ret anstrengelse, den trefoldige trænings meditation.