Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Ichirei shikon – En ånd og 4 sjæle

ChizenChizen

En kendt Shinto kannushi (præst), Motohisa Yamakage, har forsøgt sig med at sætte ord på opfattelsen af eksistensen af universet og dets væsener. Det er i sagens natur ingen let opgave og det strider generelt imod ideen om, at Shinto skal opleves og ikke forstås intellektuelt. Men en indledende forståelse af opfattelsen kan dog hjælpe til med at opleve og være Shinto, som det kaldes.

Alle har potentiale til at blive kami. Vi har alle en indre kerne, Naohinomitama, som stammer fra daigenrei (en betegnelse for den store oprindelige ånd, som kan betragtes som en grundlæggende kilde til enhver energi og kraft). I buddhismen er ideen om “selv” at betragte som Naohinomitama.

Ifølge beskrivelsen har alt en form for ånd og 4 sjæle. For forståelsens skyld skal man lægge en eventuel kristen forståelse af begrebet ånd og sjæl væk. I Shinto er det blot “noget”, som i fælles forening resulterer i en eksistens.

Når Shinto beskriver universet er det som en bestand af hvirvlende ånder, som springer ud fra den oprindelige kilde, Daigenrei. Ud fra disse gnister af energier opstår og manifesteres individer med egen identitet:

Motohisa Yamakage forsøger at sætte tal på disse energier / gnister. Måleenheden må i sagens natur være selvopfundet, men forholdet er værd at betragte:

Forfølges tankegangen og ideen betyder det at hvert enkelt individ har et forskelligt antal af hver type, hvilket resulterer i en  meget individuel personlighed.

Ånden kaldes Naohinomitama (oversat: nao (ret), hi (sol), tama (ånd)). Altså en slags fejlfri energikilde, som er kernen i aleksistens. Selve eksistensen opstår først når Naohinomitama rammer denne samling med sin tilstedeværelse. De fire sjæle bidrager til eksistensen af væsener og ting med hver deres form for aspekter i form af materialiserende og skjulte aspekter.

Materialiserende sjæle

Dette er de ånder, som sikrer en fysisk eksistenser af objekter. Et samspil mellem Aramitama og Nigimitama resulterer i et håndgribeligt objekt.

Skjulte sjæle

Her taler vi om de mere bløde aspekter omkring psykolgi og mentalitet. Med udgangspunkt i en positiv og “ren” sjæl er Sachimitama et ositivt indsak når frit præsenteret uden sløren af urenheder.

Kushimitama bidrager med en dedikeret kraft, ti tider overraskenlde på den mystiske og magiske måde.

Universet betragtes i Ichirei Shikon som en sammensætning af ånd og sjælene, etnhver del i universet har konceptet iboende. Den enkelte instans har en væægtning af hvert aspekt, som netop giver en forskeelighed, som vi kender blandt mennesker. Hvis en ånd eller sjæl bliver for stærk eller for svag, påvirkes den naturlige balance. Medfører fysisk sygdom, psykologiske problemer, atypisk opførsel. Et forsøg på at beskrive dette finder du nedenfor.

Naohinomitama forbliver den centrale kerne for alting eller “sindet” som vi vil kalde det i buddhismen.De fire sjæle kan beskrives som:

Kushimitama

En oprindelig kraft, som stimulerer kreativitet og fødsel. Kraften hjælper til at ideer kan tage form. Når balanceret kan der opnås intuitive egenskaber og en ligevægt i livet. Eventuelle magiske kræfter kan anvendes til at kommunikere med andre verdener. Er kraften for stærk, kander udvikles en hypersensitivitet, som kan medføre en lang række problemer såsom psykoser, leverproblemer, diabetes og forhøjet blodtryk. Ikke overraskende kan overflod af Kushimitama reduceres af fysisk aktivitet.

Sachimitama

Sachimitama harmoniserer universet me udgangspunkt i den enkelte. Harmoni er her at betragtes om en slags tilpasning af energierne. En overflod af Sachimitama kan medføre emotionel rigdom og en kritisk sensibilitet. En ositi egenskab, som kan resultere i kunstnerisk talent og interesse med en personlig evne for at give et godt indtryk på andre med fin og elegant smag generelt. Er kraften for stærk kan det medføre en temperamentfuld, indbildsk og hysterisk personlighed. Er kratfen for svag kan det medføre tab af sensibilitet, et trægt sind og en depression. Kraften kan aæanceres med et sundt socialt liv med kærlighed og godt forhold til andre. I buddhsimen er den ottefoldige vej her en god hjælper.

Nigimitama

Denne kraft kontrollerer og styrere alle aktiveter i universet. Interaktionen mellem de mange grupperinger af energi gnister sikrer en ensartet koordination. Det kan dog ikke sikres, at kontrollen kan udføres uden opståen af urenheder – kontrol og styring kan kun omfatte hvad der er til rådighed. Så har andre krafter sat sit præg, kan Nigimitama ikke hjælpe, men i væste fald forværre situationen.

Et overflod af Nigimitama kan betyde godt fysisk helbred og en balance betyder roligt gemyt, storsindethed og en tolerant levestil. Er kraften for stærk bemærkes det oftest gennem en overarbejdende og temperamentfuld levestil, personen bliver sensitiv og influeres hurtigere af onde tanker og dårlige vibrationer fra andre. Er kraften for svag kendetegnes det ved en hurtigere ældring i krop og sind.

Aramitama

Manifesterer alle levende væsener i den fysiske verden og varetager organismers eksistens. Kraften sikrer også at alting nedbrydes når nødvendigt med henblik på ny fødsel. Vi kender det fra den mennesklige aldring af kroppen.

En optimal kraft medfører et øget stofskifte og der opnås sunde knogler og muskler. Viljen forstærkes, der obseveres en øget energi og vitalitet. Er kraften for stor kan der opstå en mental følelse af meningsløshed og negativ sensitivitet. Egoet blivet forstærket og ens personlighed kan blive grov. Er kraften for svag kan det medføre fysiske sygdomme og svagheder i kroppen.

Ikke overraskende kan man konludere, at mange sygdomme, mentale og fysiske i Shinto sammenhæng må stamme fra ubalance i de 4 sjæle. Renselse og andre praksis er beskrevet som hjælpende foranstaltninger til at genetablere balancen.

Når eksistenser dør eller tilintetgøres

Når eksistensen dør forbliver Aramitama og Nigimitama som de jordiske rester, medens Naohinomitama og grupperne Kushimitama og Sachimitama overgår til en anden verden – nok nærmere Daigenrei – den evige kilde. Da den indre ånd ikke længere er tilstede, mener Shinto at kroppen blot er en efterladenskab, som ikke skal tillægges så stor betydning, men blot en urenhed – som så typisk hpndteres med respekt fra buddhistiske traditioner.

Hele ideen kan betragtes som en god (eller sågar vild) historie. Men sammenlignet med buddhismens karmabegreb giver filosofien god mening. Lad os antage at de såkaldte energi gnister (fordelt på de 4 forskellige sjæle) repræsenterer en form for karma. Har vi buddhismen forurenet vores sind, har vi Shinto forurenet en eller flere af vore sjæle. Renselse vil ensaret hjælpe os, mens et meget forurenet sind i budhismen vil føre os til en dårligere verden og dermed udgangspunkt for videre udvikling. Overført til Shinto betyder det blot, at vi har færre gnister at gøre godt med – resulterende i en genfødsel som lavere objekt – dyr, plante eller sågar mineral.