Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Symbolik i Shinto

ChizenChizen

Som i andre religioner, er der en del symbolik i Shinto. Find nedenfor nogle af de mest kendte symboler. Jeg finder dem specielt interessante idet de fleste er dedikeret Shinto – og ikke buddhismen, som mange tror.

Shimenawa

Et helligt strå-reb bundet om et træ for at markere en kami – en ånd eller energi tilknyttet stedet. Træet selv er ikke kami. Rebet er med til at tiltrække opmærksomheden for den tilknyttede kami, men dette vil ikke være nok i sig selv for et spirituelt udbytte. Er dit sind fraværende eller ikke oprigtigt interesseret, vil du overse kami markeringen på helt samme måde, som hvis du løb gennem skoven med anden intention.

Træet kan også markere et sted med historisk vigtighed. Træet kan være plantet af en kejser eller kejserinde selv omfattet som kami.

Hvis reb monteres omkring træer i forbindelse med rensende ceremonier, skal dette skiftes efter denne. Dette skyldes at ceremonien som oftest udføres med henblik på at rense urenheder væk – og som efterfølgende stadig kunne være tilknyttet rebet.’

Torii

Shinto port, som markerer ærefrygtindgydende kraft og indgang til intimitet med verden, dets mennesker og en selv. Et torii markerer en slags indgang eller tilgang til kami. Markeringen gøre det lettere at sanse kami på stedet for pilgrimme og lægpraktiserende.

Portens kraft er uafhængig af personens tilstand og spirituelle niveau. Hvis sindet er forurenet, fraværende eller hensigt uoprigtigt, vil passage gennem porten ikke føre til andet end en visuel oplevelse. Men porten vil være en indgang til samspillet med universet for den forberedte, som ikke er sløret af urenheder.

Spejl

Spejlet er et helligt symbol i Shinto. Et alter i et skrin vil typisk ikke indeholde intet andet end et spejl. Men et spejl kan ikke reflektere bedre end dets renlighed. Shinto steder har derfor som oftest et vandtrug for renselse nær indgangen. Folk forventes at vaske hænder og skylde mund for at rense sig selv for urenheder fra fysiske eller psykiske urenheder. Man er derefter parat til at føle sig hjemme i det kami-fyldte skrin med ren krop og sind.

Spejlet kan ligeledes være forurenet med hverdagens bekymringer og problemer. Dette vil på samme måde reducere ens evne til at sanse kami. Det rene hjerte og sind kaldes på Japansk “makoto no kokoro” eller blot “magokoro”, som betyder “sandhed”, “ægthed” eller “oprigtighed”. For at kunne sanse kami er denne oprigtighed er en nødvendighed. Dette modsvarer i virkeligheden buddhismens ottefoldige vej.

I Shinto er spejlet symbolet for solen og kami i en selv. Det siges at ved gentagne gange at udføre en praksis, som omfatter at kigge i spejlet, hævdes det at en vil en kunne se den indre kami i en selv.

Ris

Hvor man i kristendommen taler om “det daglige brød”, taler man om ris i asien. Ved et Shinto alter er ris og sake det normale at ofre til kami. Hertil kommer at shimenawa typisk er lavet af risstrå.Når Japanere tilbereder ris bevares det lettere klistrede lag, hvilket symbolsk kan overføres til symbolikken i at intet riskorn forbliver uden forbindelse til andre ris når holdt sammen af laget.

Rismåtter anvendes som møbel i japanske hjem for at symbolisere forbindelse med naturen i kraft af risstråene i måtterne. Det giver en tættere forbindelse til naturen gennem lugte, udseende og følelse gennem stråene. Samtidig er anvendelsen af ris stråene en godt eksempel på optimal udnyttelse af en plante og dermed naturen. Risene spises, stråene anvendes til nyttige formål.

Skrin

Et skrin er et klassisk Shinto symbol. Det kan repræsentere et sted med en kami, men kan også blot være dedikeret en sådan. Et skrin er typisk et hus med det formål at beskytte kamien. Et skrin behøver således ikke blive placeret, hvor kami altid har været eller menes være.

Da Shinto ikke var organiseret og styret på landsplan i tidernes morgen, var Shinto skrin ofte lokale eller regionale, sjældent landskendte. Man hyldede kami på lokale steder eller i regioner, men kamien kraft kan stadig deles af enhver uanet herkomst.

Et skrin (også kaldt jinja) skal bygges på passende sted med plads til helligt rum. Det skal holdes rent for at sikre kamiens tilstedeværelse.

Et skrin kan være dedikeret kraften eller ånden af en ærefrygtigt kriger eller shogun. Selv en sådan persons sværd kan være kami.

Ofte forveksles et Shinto skrin med et buddhistisk tempel. Der er dog en række forskelle: