Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Meditation på afhængig oprindelse

ChizenChizen

Afhængig oprindelse er en buddhistisk filosofi, om en indbyrdes kæde af elementer for vores eksistens. Det er en opsplitning af vores tanker, følelser, hvordan de opstår og hvordan vi reagerer på dem. Der er 12 led i kæden uden start eller ende.

Se også artiklen om afhængig oprindelse.

Som meditation kan filosofien anvendes som et middel mod uvidenhed.

For at du på egen hånd kan få glæde af meditationen, bør du kontemplere på kæden af elementer. Vurder hvert enkelt element, en efter en, forsøg af finde elementet i dig selv. Kan du finde, isolere og betragte det ved dig selv? Betragt hvorledes det ene element medfører det næste i kæden.

I starten kan meditationen virke meget abstrakt og kompleks. I så fald skal du blot tage et element per meditation og kun kontemplere på dette. Læg mærke til hvad elementer stammer fra (det forgående) og hvad det medfører (efterfølgende).

Elementerne er:

1. Uvidenhed: Vi kender ikke tingenes sande tilstand eller sindets sande natur.

2. Karma: Handling udtrykkes på baggrund af vores uvidenhed gennem krop, tale og sind.

3. Bevidsthed: Opstår på baggrund af vores handlinger.

4. Krop og sind: Virkeliggørelse af krop og sind på baggrund af vores genererede bevidsthed.

5. Oplevelse gennem de 6 sanser: Synssans, høresans, lugtesans, smagssans, følesans og sindet.

6. Kontakt: Skabes ved mødet med objekt og sanseorgan; En lugt opstår f.eks. ikke uden et objekt (som lugter).

7. Følelse: Vi vurderer den ikke, men stempler den kun som positiv, negativ eller neutral.

8. Begær: Vi vil have mere af det gode og mindre af det dårlige.

9. Tilknytning: Tilknytning til det gode og afvisning fra det dårlige opstår.

10. Tilblivelse: Eksistens af kroppen opstår i form af et foster.

11. Fødsel af kroppen.

12. Livets lidelser: Bedst kendetegnet gennem alderdom og sygdom.

Har du kontempleret på hvert element og har opnået en forståelse af dem, kan du gentage kontemplationen hurtigere, element for element i ring og derigennem opnå forståelsen af, at der er tale om en kæde af elementer og ikke en liste.

Husk at lægge ordet “medfører” mellem hvert element:

Uvidenhed medfører Karma medfører Bevidsthed medfører Krop og sind medfører Oplevelse gennem de 6 sanser medfører Kontakt medfører Følelse medfører Begær medfører Tilknytning medfører Tilblivelse medfører Fødsel af kroppen medfører Livets lidelser (medfører Udvidenhed …)

Dette er en meditation, som kræver lidt øvelse. Ønsker du at bekæmpe uvidenhed, skal du holde fast i denne meditation for en periode, så du lærer den godt at kende.