Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Meditation på død og opløsning

ChizenChizen

Det kan virke som en uoverkommelig opgave at undersøge ens egen død. Specielt når processen undersøges meget detaljeret. Men denne meditation er meget effektfuld og kan virkelig give en aha-oplevelse og ændre synet på livet.

Det er netop formålet med meditationen; at lære at værdsætte og leve livet så længe vi har det. Vi må lære at erkende, at døden er uundgåelig og at den kan indtræffe for os når som helst. Meditationen er endvidere en klassisk medicin mod begær og tendenser til begær.

Du skal i meditationen følge den fremskredne dødsproces. Den bedste effekt opnås hvis du vælger din egen person og ser din egen død. Er det for stærk kost til en start, så vælg en anden person (dog ikke en du afskyer).

Meditationen hedder traditionelt “Meditation på de 10 stadier af opløsning”. Tidligere blev meditationen gerne udført på gravpladser, hvor lig ikke blev begravet, men i stedet lagt ud i det fri til glæde for dyr; selv efter døden kan kroppen gøre nytte. Du får derfor to udgaver forløbet. Prøv dem begge et par gange før du afskriver den ene.

Giv dig tid til at kontemplere meditationen og gentag eventuelt forløbet flere gange i meditationen, indtil du opnår sindsro.

Start meditationen med at lade sindet falde til ro. Du kan gøre dette ved at følge åndedrættet nogle minutter (se åndedrætsmeditation).

Dernæst gennemgår du nedenstående forløb i din meditation (du kontemplerer):

Udgave #1:

 1. Din familie ser dig på dødslejet.
 2. Din krop begraves og jorden skovles  på kroppen.
 3. Kroppen ses i mørk stilhed.
 4. Kroppens forfald starter.
 5. Insekter og orme spiser kødet.
 6. Nu er der kun skelet tilbage.
 7. Skelettet opløses og pulvereriseres.
 8. Intet er tilbage.

Udgave #2:

 1. Din familie ser dig på dødslejet.
 2. Muskeltonus forsvinder, liget bliver tungt og slapt.
 3. Varmen forlader liget og kroppen bliver kold.
 4. Rigor mortis sætter ind og liget bliver stift.
 5. Der opstår ligpletter på liget.
 6. Liget bliver oppustet på grund af forrådnelsesgasser.
 7. Huden sprækker og væske løber ud.
 8. Det rådnende kød falder fra knoglerne.
 9. Orme og maddiker æder af ligets bløddele.
 10. Liget er blevet til et skelet.
 11. Skelettets knogler er smuldret til støv.

Det er ikke afgørende, om du ser dig selv på sygehuset, hjemme, uden for eller et andet sted. Du bestemmer detaljerne, men vær opmærksom på, at du ikke undlader de dele, som virker frastødende eller ubehagelige.

Det er her, du præger dit sind og forbereder dig til døden – og dermed lærer dig at værdsætte livet som det er her og nu.