Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Esoterisk meditation

ChizenChizen

En særlig type af belæringer i Vajrayana buddhismen er de esoteriske. Hvor de ”almindelige” meditationer bearbejder sindet, er de esoteriske mere omfattende: De arbejder med krop, tale og sind og engagerer hele kroppen og sindet samtidigt.

Kroppen involveres gennem mudraer, særlige håndtegn og kropstillinger, talen inddrages med mantraer, sætninger og lyde med særlig styrke og sindet inddrages gennem visualiseringer. Til sammen opnås en særdeles kraftig meditationsform. Visualiseringen omfatter tit et Buddha aspekt, hvor enten Shakyamuni Buddha eller en anden figur indgår. I visualiseringen ender man med at forestille sig, at man selv er Buddha aspektet og dermed spreder Dharmaen i vid forstand.

Esoteriske meditationer og ceremonier udføres bevidst for andre og er blot en af mange måder at frelse alle levende væsner. Belæringerne er hemmelige og skal videregives fra lærer til elev og kun til elever, som er klar til meditationerne. Det er ikke et spørgsmål om at beholde en belæring eller et stærkt værktøj for sig selv, men et spørgsmål om at beskytte personen, som ønsker at udføre de esoteriske belæringer i praksis.

De esoteriske belæringer er så kraftfulde, at der lurer nogle farer ved udførelsen, som læreren kan være eleven behjælpelig med at undgå. Den første fare er, at man let glemmer, at meditationen er til gavn for andre og ikke kun en selv. Det sker, fordi man overraskes over effekten og kraften i meditationerne og dermed let knyttes til dem – man ønsker at opnå den gode oplevelse igen. Lader man sig blænde af dette, mister belæringen sin effekt, da resultatet bliver, at ingen andre end en selv blev andet end underholdt.

Esoteriske belæringer er en stor del af Tendai traditionen. De esoteriske meditationer blev bragt til Japan fra Kina af Tendai grundlægger Saicho og  Kukai (Shingon traditionens grundlægger). Saicho betragtede de esoteriske meditationer til at være en mere direkte vej til at gennembryde sindet, men påpegede samtidig, at det var nødvendigt med en ligelig vægtning af eksoteriske og esoteriske belæringer. Derfor anvender vi begge typer ved enhver (Shikan) meditation. Vi deler altid en meditation op i to faser; en koncentrationsmeditation, som beroliger sindet – og en indsigtsmeditation. Sidstnævnte er en form for esoterisk meditation. Det kunne være Metta meditation eller meditation på elementerne.

For at sikre de esoteriske meditationer og belæringer mod forkert brug, overleveres esoteriske belæringer altid mundtligt fra lærer til elev. Man lærer dem kun ved at træne og bruge dem. Det er ikke muligt at købe en bog med belæringerne, som de skal udføres. Du kan faktisk købe bøger, hvor det påstås at du kan lære metoderne. Men det vil ikke være originale belæringer og de vil være fyldt med bevidste fejl. Når en præst eller munk i dag modtager manualer med ceremonier og andre esoteriske belæringer, vil de også være fyldt med bevidste fejl. Læreren vil så gøre opmærksom på fejlene overfor eleven.

I Tendai er der nogle større esoteriske meditationer, som dog er forbeholdt ordinerede præster. For menigmand er dog mulighed for at overvære en præst udføre meditationen – og modtage og føle energien fra den.

De fire formelle esoteriske meditationer i Tendai er:

Juhachi-do

Dette er indgangen til de formelle esoteriske meditationer. Den består af 18 mantraer og mudraer, som udgør renselse, en invitation af ånder, en opbygning af en Buddha, Lotus og Vajra verden juhachi-do1samt visualisering af perfektioner skabt med Fudo Myo-o, en kendt buddhistisk guddom i den esoteriske verden. Ceremonien omfatter ofringer ved anvendelse af vand, røgelse, blomster/blade, tændt røgelse og ris.

Juhachi-do er basis og de efterfølgende  indsættes i denne ceremoni.

Taizo-kai

Taizo-kai betyder ”fostrets hemmelighed”. Meditationens går ud på at se indad og føre sig selv tilbage til tidligste form i livmoderen – alt sammen med det formål at se verden fra bunden.

Kongo-kai

I denne meditation opbygges en beskyttende og medfølende perfektion fra en oplyst Vairocana Buddha. Det er Taizo-kai perfektionen som flyttes over i tilsvarende perfektioner – altså kvaliteterne set fra en anden vinkel.

Goma

goma1Ceremonien er en gammel indisk belæring, som nu mest er brugt i buddhismen. Det er en ild ceremoni, hvor alt brændes symbolsk væk, Fudo Myo-o, Buddhaer, Avalokitesvara, alle verdener og effekterne af dårlig karma.

I Danmark er der p.t. kun mulighed for at se Juhachi-do. Det har længere udsigter med de øvrige, da de skal læres i Japan – der findes endnu ingen engelske oversættelser.

Selv om ovenstående beskrivelser er meget overfladisk, kan man let udlede, at der ligger langt mere i en esoterisk belæring end i en meditation, hvor man blot søger ro – og i værste fald spirituel underholdning.

Som menig mand kan du i vore templer og sanghaer sagtens deltage i en esoterisk meditation, da den vil være guidet for dig. Du kan for de fleste meditationers vedkommende ikke fortsætte med den derhjemme, medmindre du i samråd med en lærer har fået lov.

Men jeg kan varmt anbefale at prøve en guidet esoterisk meditation og specielt at deltage i en Juhachi-do, hvor du selv som tilskuer bliver inddraget i ceremonien med mantraer og bliver opslugt af ceremonien.