Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Shakyo – sutra kopiering som praksis

ChizenChizen

Shakyo betyder skrivning med spirituel koncentration. Det er en meditativ proces, som altid udføres som formel praksis og i stilhed. Shakyo er ikke, at skrive hvad som helst, men derimod kopiering af buddhistiske belæringer, herunder sutraer.shakyo2

I gammel tid var sutra kopiering en stor nødvendighed, for at kunne sprede læren skriftligt. Mange munke har således haft som fornemste opgave at kopiere f.eks. Lotus Sutraen og dermed sikret et større kendskab til den.

Shakyo har altid været meget anvendt som praksis i Japan og specielt Lotus Sutraen og Hjertesutraen var tekster anvendt til shakyo. Udover det praktiske ved at få kopieret tekster til andres færden på den buddhistiske vej, fandt munkene motivationen i Lotus Sutraen, som mange steder beskriver de gavnlige fortjenester ved at kopiere sutraer. Blandt andet:

“Anyone who copies, keeps, reads, and recites this sutra, makes offerings to it, and expounds it to others after my extinction, will be covered by my love.” – Kap. 10 The Teacher of the Dharma

“Anyone who keeps, reads and recites the Lotus Sutra, memorizes it correctly, studies it, and copies it, should be considered to see me, and hear this sutra from my mouth.” – Kap. 28 Universal -Sage Bodhisattva

I det 21. århundrede er selve det at kopiere tekster, for at andre læse dem mindre vigtigt. Vi har let adgang til bøger og mange tekster i elektronisk form. Men shakyo er stadig en enorm karmisk god handling.

Sutraer kopieres ofte i kanji, men kan også være oversættelser, som vi er i stand til at læse under kopieringen. Vælges en oversat tekst, vil det give en gevinst ved enhver kopiering af teksten, da din forståelse for den bliver bedre og bedre. Da en shakyo praksis betyder kopiering af den samme tekst mange gange, er der en rigtig god mulighed, for at få en meget dyb forståelse for en tekst.

Dermed ikke sagt, at vi som vesterlændinge ikke kan få glæde af at kopiere tekster skrevet i kanji, eller bedre, bonji (oprindeligt indisk skriftsprog, som siges at være perfekt til buddhistiske tekster).

hjertesutra

Kopiering af disse tegn kræver den største koncentration og meditativ disciplin. Helt perfekt udført bør tegnene skrives som kalligrafi med pensel og blæk. Det er en kunstart i sig selv, men man kan sagtens praktisere shakyo med kuglepen.

Det visuelle resultat er ikke vigtig for praksissen. Ånden i praksissen er ikke at have forventninger til resultatet og da slet ikke blive skuffet over resultatet. Shakyo er en perfekt harmoni mellem krop (her via hånden) og sindet. Udfører du shakyo med den påkrævede koncentration, opnår du et fredfyldt sind og bliver et med Buddhaen.

Sådan kan du praktisere shakyo

Shakyo skal som nævnt foretages meditativt og som en formel praksis. Så derfor sætter du dig ikke bare ned i sofaen mens TV’et er tændt; den skal udføres lige så formelt som en meditation og med forberedelser og en formel afslutning.

Men det gør det ikke til en uoverkommelig opgave. Her er en fremgangsmåde, som du kan bruge:

shakyo1Sutraer kopieres normalt med pensel på kvalitetspapir – f.eks. rispapir. I denne danske udgave kan du anvende blankt papir (ej tern/linjer) og en kuglepen. Hav gerne en god kuglepen reserveret til formålet. God behøver ikke at betyde dyr, men blot en du holder af, ikke klatter og som du syntes du kan bruge til at kopiere noget så værdifuldt som en buddhistisk tekst.

Hav kun ting på bordet, som du skal bruge til din shakyo. Alt andet vil forstyrre dit sind. Sid med rank ryg og spredte ben. Dette er for at sikre bedst mulig energi til dit arbejde.

Du er nu klar til at gå i gang. Start med at rense kroppen ved at vaske hænder og skylle munden.

Følg åndedrættet nogle minutter for at rense ud i tanker og følelser. Denne lille meditation skal give dig koncentrationen til din shakyo.

Gassho (buk) for sutraen og lyset den reflekterer. Læs nu teksten kontemplativt ved at lade ordene komme til dig mens du læser dem.

Koncentrer dig om nuet, bandlys alle tanker og følelser, som måtte opstå. Præcis som i en meditation; du anerkender at tanker og følelser kan og vil opstå, men du giver dem ikke energi og lader dem passere.

Tag pensel eller kuglepen med fuld opmærksomhed og start med at kopiere teksten. Teksten skal kopieres fra hjertet. Kopier teksten med ro og dedikation.

Fokuser på dit arbejde – og lad det tage den tid det tager. Hvert pennestrøg skal kunne betragtes som en meditation i sig selv.

Når teksten er kopieret, gassho for teksten og lyset den reflekterer.

Hvis din shakyo var med henblik på at hjælpe andre, kan du nu dedikere teksten til din modtager eller dit formål. Hvis du har udført din shakyo for en anden person, kan du nu give kopien til denne. Udførte du din shakyo som en velsignelse, f.eks. for dit hjem, kan du indramme teksten og hænge den op i dit nye hjem.

Uanset hvad formålet med din shakyo er, skal kopien (som alt andet buddhistisk materiale) behandles med respekt.

Skulle du af en eller anden grund ønske at smide kopien (eller arbejdskopier, øveeksempler og lignende) væk, skal dette gøres med lignende respekt. Krøl ikke papiret sammen og efterlad det sammen med dit andet affald.

Du bør i stedet samle papirerne med respekt, gerne tænde lidt røgelse og kontemplere over den gavnlige effekt teksten har bragt eller den gavn du havde ved at skrive den meditativt. Herefter brænder du papirerne og fjerner asken med respekt.

Alle, som har arbejdet med shakyo over en tid, rapporterer om et roligere sind, både under og efter en shakyo session. Under forberedelserne fortæller man sit sind, at det skal falde til ro og har man kopieret den samme tekst en del gange, vil du kunne se din sindstilstand i det skrevne; et mere roligt sind resulterer i en mere præcis og flot kopi.

Men husk at det ikke er præsentationen, der er det essentielle. Som en japansk præst udtrykte det:

“You should observe the characters with your eyes, and write each one as neatly as possible, as if you were taking Buddha into your mind. That way, you will realize that you are in fact synonymous with Buddha.”