Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Visualisering

ChizenChizen

I Tendai har vi en Shikan meditationsform, som forener anvendelsen af Samatha og Vipashyana. Samatha kan i denne forbindelse ses som koncentration og Vipashyana som indsigt. Ideen er først at (gen-)opbygge en koncentration for dernæst at bruge den aktivt til skal skabe os en indsigt.

Hvor koncentrationsdelen kan bestå af åndedrætsmeditation eller Shikantaza (at sidde uden at gøre andet), som godt kan betragtes som en lidt passiv form for meditation, er indsigtsmeditationen mere aktiv.

Visualisering er en af metoderne til at dyrke indsigtsmeditation.

En visualisering er en meditation, hvor man opbygger et billede af en person / Buddha / Bodhisattva. Skaber du en figur i en visualisering, gøres deres kendetegn og positive egenskaber også til dine. Du vil typisk ikke kun skabe figuren, men også et scenarie og / eller land omkring figuren.

Man kan spørge sig selv, om hvilken effekt en visualisering skulle kunne have og det er bestemt heller ikke til at forklare. Visualisering er i mine øjne en lidt mystisk meditationsform, hvor jeg kun kan erkende, at de har en effekt, som ikke helt kan forklares. Resultatet er en oplevelse, som går uden om dit intellekt. Men det er ikke nyt for den mediterende: Vi vil gerne kunne forklare alting. Almindelig koncentrationsmeditation giver også resultater, som ikke kan forklares, – der sker jo mere, end at vi blot bliver en smule mere udhvilet.

Effekterne fra en visualisering er baseret på, at den verden du skaber i dit sind, bliver virkeligt. Om ikke andet så for en stund. Man kan sige at du skaber din egen virkelighed i en grad, så din krop og dit sind ikke kan se forskel, – og dermed påvirkes. Denne påvirkning vil du ikke kunne opfange eller forklare på intellektuel vis. Figuren, landet og scenariet forsvinder og din almindelige virkelighed genopstår, men påvirkningen er varig selv efter meditationen.

Mange visualiseringer er “hemmelige” for at sikre, at den mediterende for tilpas instruktioner til at kunne udføre den sikkert og dermed få et resultat ud af den. De holdes ikke tilbage for at gøre dem utilgængelige, men udelukkende for at søge at sikre, at du ikke skader din praksis unødigt. Visse visualiseringer kræver endvidere et forarbejde i form af en meditationspraksis før en given meditaion kan anvendes.

Jeg vil derfor ikke give konkrete buddhistiske meditationer her, men hellere invitere til vores tempel, hvor alle kan være med. Vi laver fra tid til anden visualiseringer og guider gerne hver enkelt, så ens praksis balanceres. En visualisering er ikke bare en meditation, vi tager ned fra hylden, fordi den er underholdende; man kan bedre sammenligne det med et separat pille glas med en kendt virkning på sindet.

Der er dog meditationer, som ikke anses som “farlige” for det utrænede sind.

For at give en ide om visualisering, kan du starte med et minikursus nedenfor i, hvordan du kan øve dig på visualisering. Dernæst følge to eksempler neutrale visualiseringer. Meditationerne er kun simple eksempler og kan ikke sammenlignes med de buddhistiske meditationer. Men du kan få en forsmag på virkningen af en visualisering.

Træning i visualisering:

  1. Vælg en farve og fyld dit indre rum med det.
  2. Visualiser herefter forskellige simple objekter med farver.
  3. Lad objekterne flyve rundt i rummet.
  4. Lad objekterne forsvinde og genopstå. De skal beholde størrelse og struktur.
  5. Find et yndlingsobjekt og fasthold det så længe du kan. Fokuser på detaljer.
  6. Forsøg at lægge mere/mindre farve og gennemsigtighed på objektet.
  7. Forsøg nu at visualiser koncepter såsom frihed, smukhed, tilfredshed. Accepter objekterne som du ser dem.
  8. Forsøg nu at visualisere personer og væsener.

Tag et trin af gangen og giv dig tid. Et par tips og bemærkninger:

  1. Det kan ikke gøres forkert. Du vil ofte miste fokus og må starte forfra på at bygge dit billede op. Det er helt naturligt.
  2. Ingen visualisering er ens sammenlignet med andre. Husk at vi skaber hver vores egen verden.

Når du synes, at du er nogenlunde med på processen, kan du afprøve en af disse små visualiseringer:

Skab ubegrænset kærlighed

Forestil dig en kugle med gyldent lys i midten af din krop. Lad det gyldne lys blive stærkere og stærkere for til sidst at gennemlyse din krop og ud i alle retninger. Lad lyset ramme alle levende væsener.

Fjern spændinger i kroppen

Forestil dig et blåt lys sive op igennem kroppen fra gulvet. Lad det blå lys gennemlyse hele kroppen på vej op fra bund til top af din krop. Lad lyset forlade kroppen via kronechakraet; det højeste punkt på toppen af dit hoved. Gentag gennemlysningen af kroppen for til sidst at føle dig gennemsigtig at det blå lys.

Giv dig tid til visualiseringerne. Selv om et kan virke ligegyldigt at gentage en visualisering eller bruge lang tid på en simpel handling i forløbet, så bliver virkningen bedre end hvis den jages igennem.