Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Buddhistisk ceremoni – uha?

ChizenChizen

Da jeg startede min “karriere” i den japanske Tendai tradition, efter en tid i en tibetansk, blev jeg mødt med en religiøs ceremoni. Hvad var nu det? Havde jeg lyst til det?

Selv om det ganske vist er frivilligt at deltage i disse (man kan blot møde senere og kun deltage i meditationen), vil man jo så gerne forstå, hvad der sker. Få her et par ord om hvorfor og hvad der sker. Måske har du lyst til at deltage næste gang?

Først og fremmest er den buddhistiske ceremoni god til at lægge vores dagligdag bag ved os for en stund. Når vi mødes, sker det som oftest en hverdagsaften og dermed efter en travl hverdag med service1job og familie. Her kan ceremonien bruges til at adskille og forberede os til en stund med religiøs dedikation. Efter en tid vil vores sind falde lettere til ro under ceremonien p.gr.a. genkendeligheden og gentagelsen uge efter uge.

Tilknyttet en japansk buddhistisk tradition, er vor ceremoni mere end inspireret fra den japanske udgave. Den er faktisk kopieret 100%. Vi har oversat en række tekster til danske, men der er stadig nogle, som fremsiges på sanskrit og japansk.

Ceremonien er traditionelt set folkets mulighed for at deltage i noget religiøst. I Østen er det ikke almindeligt, at alle deltager i meditationer eller andet.

Ceremonien er ikke bare smuk, men en hel afhandling. Kun præsten vil kende til alle detaljer (nogle mantraer og mudraer er ikke offentligt tilgængelige), men grundelementerne kan godt genkendes af enhver, som deltager.

alter2En del af symbolikken starter med elementerne på alteret.

Blomsterne er ikke blot kønne, men symboliserer forgængelighed, herunder sygdom og død. Med blomster oplever vi dette langt hurtigere, end ved mennesker; blomster holder i bedste fald en uges tid. I tiden kan vi nyde den stadige forandring og ælden, præcis som ved mennesker. Vi ældes alle og vi skal alle dø. Vi ønsker tit at fortrænge det, men kun med det resultat, at vi blot tynges af endnu større tristhed ved en nær persons død.

Stearinlysene symboliserer visdom. Lyset trænger gennem mørket og giver mulighed for visdommen. Vi skal stadig selv sikre visdommen gennem lærdom, men uden lys kan vi ikke læse bogen og dermed forstå den.

Strukturen på en japansk buddhistisk ceremoni er altid ens. Der vil være en tilflugt, en ofring, anger, en beæring, en belæringer, en tak og en videregivelse.

Tilflugten er en tilkendegivelse af ønsket og en lovning på at afprøve Buddhaens lære. Man skal ikke nødvendigvis tro på den, men som minimum give rum til at undersøge og afprøve belæringerne med oprigtig indsats.

Ofringen symboliseres gennem røgelse. Noget røgelse tændes til brug for ceremonien, noget andet røgelse lægges på det allerede brændende røgelse. Sidstnævnte er en selvrenselse for at danne røgelse1basis for ceremonien, men også en symbolsk ofring af den udførende til et højere formål. Præsten vil tillige velsigne alle andre (faktisk alle levende væsener).

Anger er de tilstedeværende erkendelse af, at være underlagt begær, vrede og uvidenhed. Ikke i ekstrem forstand, men at vi erkender at være belastet i en eller anden grad. Dette er ikke svært at erkende for de fleste. Vi ærer herefter vore forgængere, som har tilvejebragt en mulighed for at arbejde med disse problemer. Vi tilbeder dem ikke, men ærer dem oprigtigt for deres arbejde og dermed vores nuværende mulighed for at arbejde med vore problemer.

Belæringerne er det egentlige indhold i ceremonien. Vi har en daglig ceremoni, som her altid består af hjertesutraen, men en given ceremoni kunne bestå af enhver anden tekst, som under ceremonien ville blive chantet akkompagneret med tromme. Ordet belæringer skal ikke fortolkes som, at man skal tro på dem. Igen, i buddhismen undersøger vi teksterne, vi skal ikke stole blindt på dem.

Takken går til de samme som vi ærede. Vi erkender den mulige gevinst, vi har en teori om at opnå i vores liv med lærdommen.

munk2Videregivelse er vital i vores buddhistiske skole. Her ønsker vi at videregive det, som vi selv har lært og fået glæde af. Hvor meget er viden og erfaring værd, hvis den ikke deles med andre? Skal ceremonien give mening, skal den kunne deles med andre, som ikke nødvendigvis deltager. Det er, hvad der sker under denne del.

Du behøver ikke at tænke på hver enkelt del. Den bedste anbefaling er blot at nyde ceremonien og være klar over intentionen med ceremonien. Så har du fået det maksimale ud af den – og samtidig haft en fantastisk oplevelse.