Chizen.dk

Hovedmenu


I denne sektion


Er buddhisme en religion?

ChizenChizen

Ja, er det korte svar. Her har du det lange:

Der findes ikke en enkelt anerkendt definition af religion. Der er tværtimod en lang række fortolkninger, som ikke matcher hinanden. Nedenfor er nogle eksempler med deres betydning for, hvorledes vi kan opfatte buddhismen som en religion. Lad mig give et par eksempler på de mest anerkendte:

Clifford Geertz, en kendt (nu afdød) amerikansk antropolog, gav en god definition af religion i hans banebrydende arbejde i symbolsk antropologi, “Religion as a Cultural System” (1973). “En religion er et system af den menneskelige tankevirksomhed, der normalt omfatter en række fortællinger, symboler, tro og praksis, der giver mening til praktiserendes oplevelse af livet med reference til en højere magt, guddom eller guddomme eller endelige sandhed.” Fra denne definition er det vigtigt at påpege, at Geertz skriver, at religion “normalt omfatter” disse funktioner. Enhver given religion indeholder ikke nødvendigvis alle.

Ud fra ovenstående definition er buddhismen helt sikkert en religion. Det omfatter et sæt af fortællinger, symboler, tro og praksis, der giver mening til den praktiserende oplevelser af livet. I modsætning til andre religioner, hævder buddhismen ikke eksistensen af en højere guddom. Buddhismen lægger vægt på fortællinger, symboler og praksis over tro.

Kort fortalt hjælper religion os med at videreføre vore værdier fra en generation til en anden, og påvirker måden vi interagerer med miljøet. Den lærer os at se os selv i lyset af universet og giver formål og mening med livet.

Nogle argumenterer at religioner slet ikke eksisterer, men at der kun findes kultur. Jonathan Z. Smith skrev i “Imagining Religion”:

“… mens der er en overvældende mængde data, fænomener, menneskelige oplevelser og udtryk, som kan karakteriseres i en kultur eller en anden, ved et kriterium, eller en anden, som religion – er der ingen data for religion. Religion er udelukkende oprettelsen af lærdes undersøgelser. Det er skabt for lærdes analytiske formål af hans fantasifulde handlinger sammenligning og generalisering. Religion har ingen eksistens udover det akademiske begreb.”

Mange siger, at etymologien af religion ligger hos det latinske ord “religare”, som betyder “at binde”. Dette synes at være styrket af antagelse af, at det forklarer kraften religion har eller . The Oxford English Dictionary påpeger dog, at etymologien af ordet er tvivlsom. Tidligere forfattere såsom Cicero forbandt ordet med “relegere”, som betyder “at læse igen”.

En almindelig betragtning af ordet religion er, at det blot betyder “tro på Gud” eller “tro på en gud”. Enhver med hang til denne definition vil med rette påstå, at buddhisme ikke er en religion. Buddhismen har guder, dog ikke skabende guder eller af typen, som man tilbeder. Skulle buddhismen diskvalificeres på denne baggrund, ville det kræve en meget almen anerkendt betragtning af begrebet.

Kristendommen farvede definitionen ved at anvende ordet til at måle, hvem der var troende og hvem der ikke var. Da denne definition ikke gjaldt på tværs af religioner med en skabende gud, må den forkastes i vore dages kulturopfattelse af samme grund.
En mere generel og anerkendt definition i vore dage er: “Religion er et specifikt trossystem omkring guddom, som ofte involverer ritualer, etisk kodeks og en livsfilosofi.”

Enhver tilhænger af denne definition vil betragte buddhismen som en religion. Læg mærke til at der her ikke er talt om en skabende gud, men blot guddom i almindelighed. Her kan buddhismen i den grad være med set i lyset af flere gudeverdener og deres guder.

Hvorfor er det vigtigt?

Dette var blot nogle af de mange fortolkninger af begrebet religion. Jeg spørger mig ofte, hvad folks bevæggrunde for at støtte en given definition er. For nogle er det tilsyneladende meget vigtigt, at buddhismen ikke er en religion, men blot en livsfilosofi. Ikke desto mindre er buddhismen betragtet som en af verdensreligionerne.

Jeg føler mig overbevist om, at ethvert ønske om at buddhismen ikke skulle være en religion, har bund i dårlige erfaringer med andre religioner. I Tendai holder vi naturligvis – som alle andre buddhistiske skoler – fast i at buddhismen naturligvis er en religion. Det har fået enkelte til at udvandre fra arrangementer eller blive væk til fremtidige.

Er du tilhænger af holdet, som ønsker at buddhismen ikke skal være en religion, så gør dig selv den tjeneste at overveje, hvorfor det er så vigtigt. Du er i buddhismen altid velkommen til at tage de ting til dig i dit liv, som du ønsker og efterlade resten. Ingen vil tvinge dig til at tro på noget – du styrer dit liv helt selv. Så hvorfor ikke bruge energien på at forbedre dit liv, frem for at definere det?